Referat Ordinær generalforsamling onsdag den 2. juni 2021 kl. 20.00 hos Finn Larsen, Klithusevej 61, 9460 Brovst

Dagsorden:

 

1.   Valg af dirigent

2.   Valg af 2 stemmetællere

3.   Formandens beretning

4.   Regnskab

5.   Indkomne forslag

6.   Gennemgang af budget og fastsættelse af medlemskontingent

7.   Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

      På valg er:

    1. Lis Dahl - modtager genvalg
    2. Mette Jensen - modtager genvalg
    3.  Lene Aabech - modtager genvalg

8.   Valg af 2 suppleanter for et år

9.   Valg af 2 revisorer for et år

10. Valg af 1 revisorsuppleant

11. Eventuelt

 

 

Referat:

Ad 1. Peter Søndergaard blev valgt til dirigent og startede med at konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

 

Ad 2. Mette Jensen og Karina Danielsen blev valgt som stemmetællere.

 

Ad 3. Beretningen er er udsendt til alle medlemmer. Dirigenten efterlyser kommentarer, der er ingen, og beretningen godkendes.

 

Ad 4. Regnskab. Lis Dahl gennemgik årsregnskabet for 2020. Klubben fik et rimeligt overskud for 2020. Regnskab blev godkendt.

 

Ad 5. Der var ingen indkomne forslag.

 

Ad 6. Lis Dahl fortalte, at budgettet for 2021 er lavet i forhold til regnskabstallene for 2020, og dette blev godkendt. Medlemskontingent forbliver uændret 185 kr. halvårligt.

 

Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Lis Dahl, Mette Jensen og Lene Aabech valgtes til bestyrelsen.

Ad 8. Valg af suppleanter

Lene Schult Reeckmann blev valgt som 1. suppleant og Berilinda Bjørcklund som 2. suppleant.

 

Ad 9. Valg af revisorer

  Hanne Risager og Peter Søndergaard blev valgt

 

Ad 10. Valg af revisorsuppleant

           Henriette Bedsted blev valgt

 

Ad 11. Mette Hedegaard og Finn Larsen fortalte om en gruppe, der arbejder for  at få ændret planerne om indhegning af Tranum Klitplantage.

 

Vandrepokaler for 2020 uddeles til:

Mest vindende military junior/ungrytter:  Petrea Thomsen

Mest vindende military seniorrytter: Ulrik Jensen

Mest vindende springrytter: Henriette Bedsted

Mest vindende dressurrytter: uddeles ikke

 

Referat Ordinær generalforsamling tirsdag den 11. februar 2020 kl. 20.00 hos Finn Larsen, Klithusevej 61, 9460 Brovst

 

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent

2.  Valg af 2 stemmetællere

3.  Formandens beretning

4.  Regnskab

5.  Indkomne forslag

6.  Gennemgang af budget og fastsættelse af medlemskontingent

7.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

    1. Mette Hedegaard - modtager genvalg
    2.  Anne Lise Kofoed (indtrådt efter Tages død) - modtager genvalg

8.  Valg af 2 suppleanter for et år

9.  Valg af 2 revisorer for et år

10. Valg af 1 revisorsuppleant

11. Eventuelt

 

Referat:

Ad 1. Peter Søndergaard blev valgt til dirigent og startede med at konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Ad 2. Preben Mentz og Orla Munk blev valgt som stemmetællere.

Ad 3. Beretningen er skrevet af Mette Jensen og er udsendt til alle    medlemmer. Dirigenten efterlyser kommentarer, der er ingen, og beretningen godkendes.

Ad 4. Regnskab. Lis Dahl gennemgik årsregnskabet for 2019. Klubben fik et rimeligt overskud for 2019. Regnskab blev godkendt.

Ad 5. Der var ingen indkomne forslag

Ad 6. Lis Dahl gennemgik budgettet som blev godkendt. Medlemskontingent forbliver uændret 185 kr. halvårligt.

Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Mette Hedegaard og Anne Lise Kofoed valgtes til bestyrelsen.

Ad 8. Valg af suppleanter

Lene Schult Reeckmann blev valgt som 1. suppleant og Berilinda Bjørklund som 2. suppleant.

Ad 9. Valg af revisorer

Hanne Risager og Peter Søndergaard blev valgt

Ad 10. Valg af revisorsuppleant

Orla Munk blev valgt

Ad 11. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

 

Vandrepokaler for 2019 uddeles til:

Mest vindende military junior/ungrytter:  Sara Bech Strøm

Mest vindende military seniorrytter: Sissel Schult

Mest vindende springrytter: Rikke Mortensen

Mest vindende dressurrytter: uddeles ikke